Projekt pn.

"Ginące obrzędy. Staropolskie Integracyjne Andrzejki
dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną"

Zadanie współfinansowane ze środków PFRON, będących w dyspozycji Powiatu Krośnieńskiego oraz Miasta Krosna. Wysokość dofinansowania - Powiat Krośnieński 2 000 zł, Miasto Krosno 620,43 zł.

Celem projektu jest organizacja zabawy Andrzejkowej dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego. Impreza ma charakter integracyjny. W trakcie zabawy osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczyć będą w tradycyjnych wróżbach i zabawach andrzejkowych

Okres realizacji: listopad 2018