Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy II etap prac mających na celu dostosowanie otoczenia Mieszkania Wspomaganego w Potoku do potrzeb osób niepełnosprawnych, który obejmował wykonanie częściowego remontu ogrodzenia.

Zadanie zrealizowano w ramach środków finansowych zebranych w czasie akcji pn. "Potok nasza mała ojczyzna".

 

Serdecznie dziękujemy Fundacji Radia ZET za wybór naszego projektu i potrojenie kwoty zebranej wspólnie ze społecznością lokalną Potoka, a także Mieszkańcom Potoka, Radnym Miejskim, OSP Potok, KGW w Potoku, Sołtysowi Potoka oraz lokalnym przedsiębiorcom za to, że przyłączyli się do wspólnych działań i wspierali nas fizycznie, duchowo i finansowo. Połączenie wspólnych wysiłków pozwoliło nam zrealizować projekt i pokazało siłę społeczności Potoka, której częścią są również osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Szczególne podziękowania kierujemy również do Pana Mateusza Damięckiego, który był ambasadorem naszej akcji. Panie Mateuszu serdecznie zapraszamy do PSONI Koło w Krośnie.