1. Kontynuować dotychczasową działalność PSONI Koło w Krośnie mającą na celu rozwijanie i wzmacnianie systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną