W celu zapoznania się z treścią Regulaminu Komisji Rewizyjnej Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przyjętego Uchwałą CKR z dnia 25.11.2016 r. z mocą obowiązującą od 1.03.2017 r. zapraszamy do odnośnika
Pobierz regulamin