W wyniku rozstrzygniętego konkursu, nowym dyrektorem OREW Krosno została Pani Beata Przybyła. Na tym stanowisku zastąpiła wieloletnią dyrektor Joannę Janocha. Pani Przybyła jest nauczycielem dyplomowanym z ponad 15-letnim stażem pracy pedagogicznej, w tym 14 lat w OREW na stanowisku nauczyciela. Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne, a także studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki, z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, na kierunku surdopedagogika oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą.

Życzymy Pani Dyrektor konsekwencji w dążeniu do celu, satysfakcji z wykonywanych obowiązków służbowych oraz optymizmu i pomyślności zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

 

Beata Przybyła