Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że w VII edycji Konkursu Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej nasze Koło zwyciężyło w dwóch kategoriach:

- w kategorii "Podkarpacki Animator Ekonomii Społecznej” nagrodę otrzymał Pan Adam Józefczyk - kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 PSONI Koło w Krośnie,

- w kategorii "Podkarpacki Lider Reintegracji Społecznej" główna nagroda trafiła do Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie.

 

Jesteśmy dumni i serdecznie gratulujemy.

Organizatorem V Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej oraz Konkursu Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.