Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach o podatku dochodowym od osób prawnych, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie udostępnia do wglądu informację o darowiznach w roku podatkowym 2021.

 

Informacja publiczna o otrzymanych darowiznach za rok 2021

DO POBRANIA [pdf]