Wspaniale było się w końcu spotkać. Pracowaliśmy jak zawsze - powitaliśmy nowych członków, przyjęliśmy sprawozdania z działalności Koła w roku 2021, rozmawialiśmy o planach na przyszłość, o potrzebach osób z niepełnosprawnością i możliwościach ich zaspokojenia przez Koło.

Damy radę bo jesteśmy silni sobą a #PSONImaMOC.

Dziękujemy OREW Krosno oraz ZAZ Nr 1 i ZAZ 2 za pomoc w zorganizowania Zebrania.