Ośrodek Wczesnej Interwencji w Potoku jest placówką dla dzieci do 7-go roku życia. Ośrodek realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową pomoc dla dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem, głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego oraz dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psycho-ruchowego, z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, chorobami i zaburzeniami rozwojowymi. Prowadzi również postępowanie terapeutyczno-edukacyjno-profilaktyczne w stosunku do ich rodzin.

Zapraszamy na stronę internetową › owipotok.org.pl