W dniu 6 lipca 2022 r. Zarząd PSONI Koło w Krośnie zawarł umowę z Powiatem Krośnieńskim na realizację zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez powiat, obejmującego rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy. W ramach dotacji celowej zostanie zrealizowane zadanie remontowe w Środowiskowym Domu Samopomocy w Potoku obejmujące remont łazienek, z których korzystają uczestnicy zajęć.

 

plakat