Zarząd PSONI Koło w Krośnie, działając zgodnie z ust. 6 pkt 8 Ogłoszenia o sprzedaży samochodu Opel VIVARO informuje o zamknięciu przedmiotowego postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Krosno, dnia 22 grudnia 2021 r.