W sobotę 11 maja 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków PSONI Koło w Krośnie. To był bardzo ważny dzień w życiu naszego Koła - po 4 letniej kadencji dokonaliśmy oceny pracy Zarządu i wybraliśmy nowe władze Koła na kolejną kadencję. Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom Koła, którzy byli obecni na Zebraniu i aktywnie dyskutowali o dotychczasowych dokonaniach i przyszłości.