Zarząd PSONI Koło w Krośnie zorganizował spotkanie członków naszego Koła. Miało ono charakter noworoczny, ale połączone było z dyskusją na temat działalności Koła, członkostwa w PSONI, roli rodziców w PSONI, wyzwań stojących przed naszą wspólnotą.

Oprawę artystyczną zapewnili uczniowie OREW, którzy zaprezentowali przestawienie jasełkowe pt. "Hej kolęda, kolęda", zachwycając publiczność swoim kunsztem aktorskim.