Od 1 kwietnia 2019 r. rusza rekrutacja do projektu pn. "Lepszy start szansą na niezależność" w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Potoku.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania dziecka we wszystkich jego sferach rozwojowych, kompensowanie różnic spowodowanych niepełnosprawnością poprzez kompleksową, ciągłą i wielospecjalistyczną terapię i rehabilitację, poprawa funkcjonowania rodziny poprzez wsparcie i naukę umiejętności radzenia sobie w nowej sytuacji życiowej oraz umiejętność pracy terapeutycznej z dzieckiem. Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 2/2018 pt. "Szansa-Rozwój -Niezależność”.

 

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu odbędzie się

27.03.2019 o godz. 17.00

 

Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2019 r. - 31 marca 2022 r.

Liczba miejsc: 50

Wiek uczestników: 0 - 9 lat

Nabór uczestników projektu: od 1 kwietnia 2019 r. do 5 kwietnia 2019 r.

Warunki rekrutacji:

  1. Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  2. Złożenie Formularza zgłoszeniowego oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie
  3. Uzyskanie pozytywnej opinii o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie,
  4. Złożenie oświadczenia zobowiązującego do regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach projektu

Koordynator: Anna Tyczyńska, tel: 13 43 606 44

Biuro projektu: Potok 456, 38-404 Krosno

 

Folder projektu › do pobrania