Od czerwca PSONI Koło w Krośnie realizuje 3 nowe projekty adresowane do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną:

 

  1. Projekt pn. "Czas na samodzielność" współfinansowany przez powiat krośnieński, którego celem jest zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną - mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Realizowany będzie poprzez prowadzenie regularnych zajęć w formie grupowych treningów samodzielności i zaradności życiowej obejmujących nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w samodzielnym i niezależnym życiu. Okres realizacji: 1.06.2019 r. – 30.11.2019 r.

  2. Projekt pn. "W stronę zdrowia - warsztaty zdrowego stylu życia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną" współfinansowany przez Urząd Miasta Krosna - realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie warsztatów zdrowego stylu życia "W stronę zdrowia - zdrowe nawyki" i "W stronę zdrowia - zdrowa dieta" oraz przygotowanie i przeprowadzenie IV Dnia Sportu i Zdrowego Stylu Życia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Projekt adresowany jest wyłącznie do osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałych na terenie miasta Krosna. Okres realizacji: 1.06.2019 r. - 30.11.2019 r.

  3. Projekt pn. "Treningi samodzielności drogą do niezależnego życia" - współfinansowany przez Urząd Miasta Krosna - celem projektu jest zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną - mieszkańców miasta Krosna, poprzez nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w samodzielnym i niezależnym życiu. W ramach projektu prowadzone będą regularne zajęcia w formie grupowych treningów samodzielności i zaradności życiowej. Okres realizacji: 1.06.2019 r. - 31.12.2019 r.