Drodzy Rodzice, Przyjaciele i Sympatycy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie

Trwa okres składania rozliczeń podatkowych za rok 2018. Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% swojego podatku dla Stowarzyszenia.

Jednocześnie prosimy o włączenie się do akcji pozyskiwania 1% poprzez zachęcenie jak największej liczby osób do wsparcia naszej działalności.

Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Corocznie cały dochód z 1% przeznaczany jest na poprawę warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich terapię, rehabilitację i edukację.
Każda, nawet najdrobniejsza wpłata jest nieocenioną pomocą dla najbardziej potrzebujących.

 

Jak przekazać 1% podatku? To bardzo proste:

 1. Elektronicznie - na stronie internetowej naszego Koła : www.psonikrosno.org.pl znajduje się program do rozliczenia rocznego PTT-ax, w którym nasz KRS jest już wpisany i program sam wyliczy 1% podatku dla naszej organizacji,
 2. W wersji papierowej - należy wypełnić odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym, w której wpisujemy nr KRS Stowarzyszenia - 0000039761.

 

W tym roku zmienia się sposób rozliczania PIT i co za tym idzie - przekazywania 1% dla OPP

E-PIT będzie można wypełnić w serwisie podatki.gov.pl. Zostanie on udostępniony dla każdego podatnika 15 lutego 2019 roku. Na stronie podatki.gov.pl będzie można zaakceptować lub odrzucić zeznanie podatkowe. W przypadku braku jednego z tych działań do 30 kwietnia, urząd skarbowy uzna deklarację za złożoną.

 

Jak przekazać 1 procent w usłudze e-PIT?

Usługa Twój e-PIT automatycznie wskaże użytkownikowi tę organizację pożytku publicznego (OPP), która w ubiegłym roku otrzymała od niego 1 proc. podatku. Podobnie wskaże też cel szczegółowy i automatycznie zaznaczy zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1 proc., według informacji z ubiegłego roku. Podatnik będzie mógł jednak edytować te dane i wybrać inną Organizację Pożytku Publicznego.

Jeśli podczas wypełniania deklaracji e-PIT po raz pierwszy wybierasz OPP, której przekażesz 1 proc. podatku, powinieneś wybrać z listy jej numer KRS i wskazać cel szczegółowy (jeśli chcesz). Możesz też opcjonalnie zaznaczyć zgodę na przekazanie OPP informacji o 1 proc. podatku.

Zmiany OPP można dokonać korzystając z opcji "Zmieniam organizacje". Należy następnie wybrać z listy OPP numer nowej KRS, wskazać cel szczegółowy i zatwierdzić zmianę.

Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy wybierz opcje "Zmieniam organizacje". Następnie nie zmieniając numeru KRS, edytuj informacje o celu szczegółowym, a następnie zatwierdź tę zmianę.

 

Instrukcja krok po kroku

 1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT.
 2. Uwierzytelnij się
  • Wpisz swoje dane:
   - PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)
   - kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017
   - kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2018 rok
  • lub użyj profilu zaufanego
 3. Na głównym ekranie zobaczysz informację o OPP.
 4. Jeśli robisz to po raz pierwszy:
  • wybierz z listy numer KRS tej OPP, której chcesz przekazać 1% podatku
  • wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
  • zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie OPP informacji o 1% podatku
 5. Jeśli chcesz zmienić OPP:
  • wybierz opcję "Zmieniam organizację"
  • wybierz z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1%
  • wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
  • zatwierdź tę zmianę
 6. Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:
  • wybierz opcję „Zmieniam organizację”
  • nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym
  • zatwierdź tę zmianę
 7. zaakceptuj i wyślij zeznanie

 

 

 

Zarząd PSONI Koło w Krośnie