W dniu 25 kwietnia 2014 r. w Hotelu Nafta Krosno odbyła się konferencja w ramach projektu „PSOUU inkubatorem kapitału społecznego” realizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) w partnerstwie z PSOUU Koło w Krośnie oraz Inclusion Europe, a współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Jest to innowacyjna inicjatywa skierowana do liderów Stowarzyszenia – działaczy Kół terenowych, którzy podejmują decyzje co do bieżącej działalności i kierunków rozwoju merytorycznego, organizacyjnego i ekonomicznego Kół oraz reprezentują je w środowiskach zewnętrznych, jak również samych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Omówiono współpracę samorządów z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji praw obywatelskich osób z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności prawa do nauki, rehabilitacji, pracy, mieszkalnictwa oraz życia w środowisku lokalnym w świetle zapisów Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Po raz pierwszy w Krośnie przedstawiciele różnych szczebli samorządu spotkali się z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i wspólnie dyskutowali na tematy związane z potrzebami i problemami z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Konferencję zakończył panel dyskusyjny z udziałem osób z niepełnosprawnością intelektualną, w trakcie którego bezpośrednio od samych osób z niepełnosprawnością można było usłyszeć jakie mają problemy i plany na przyszłość, z czym sobie nie radzą, jakie osiągnęli sukcesy, jakiego wsparcia oczekują od Stowarzyszenia oraz od samorządu.

Wśród zaproszonych gości byli: Pan Tadeusz Pióro członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Pan Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna, Pan Bronisław Baran Wiceprezydent Miasta Krosna, Pan Andrzej Guzik Wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego, Pani Joanna Janocha Prezes Zarządu Głównego PSOUU, Pan Paddy Connolly Dyrektor generalny Inclusion Ireland, dyrektorzy PCPR-ów, Radni, reprezentanci Kół terenowych Stowarzyszenia z Jarosławia, Haczowa, Tarnobrzega, Kielc, Nowego Targu, Miechowa, Tarnowa, Wolbromia, Myślenic, Przemyśla, Staszowa i Krosna.

Gospodarzem spotkania było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie.