W dniu 11 maja 2012r., w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja nt. "Godne, niezależne życie osoby z niepełnosprawnością intelektualną – wsparcie w samodzielnym mieszkaniu". Konferencja była pierwszą częścią warszawskich obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Organizatorem konferencji był Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Warszawie. Oficjalnego otwarcia obchodów dokonała p. Joanna Janocha – Prezes Zarządu Głównego PSOUU. W konferencji brali udział m.in. : prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Anna Firkowska – Mankiewicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej, p. Krystyna Wyrwicka – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, p. Mariusz Mituś – Wiceprezes Zarządu Głównego PSOUU.

Swoimi doświadczeniami z samodzielnego życia podzielili się self-adwokaci mieszkający w różnych formach mieszkalnictwa, natomiast rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną mówili o dążeniu do niezależności ich dzieci.

Na zakończenie odbyła się prezentacja różnych form mieszkalnictwa w Polsce. Funkcjonowanie Mieszkania Chronionego prowadzonego w ramach PSOUU Koło w Jarosławiu zaprezentowała p. Katarzyna Lepszy – Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła koordynująca działania Stowarzyszenia w zakresie mieszkalnictwa i wspierania osób niepełnosprawnych w niezależnym życiu.

W trakcie konferencji odbyła się również prezentacja filmu dotyczącego mieszkalnictwa osób z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie doświadczeń Francuskiego Stowarzyszenia Rodziców Osób z Upośledzeniem Umysłowym UNAPEI.

W drugim dniu obchodów, tj. dnia 12 maja 2012 r. spod Kolumny Zygmunta na Placu Zamkowym w Warszawie wyszedł "Pochód Godności" , który udał się na Rynek Nowego Miasta, gdzie odbywały się występy artystyczne z udziałem osób z niepełnosprawnością intelektualną, kiermasz wyrobów artystycznych, pokazy sportowe oraz koncert Ivana Komarenko z zespołem.