Wydarzenia i aktualności

 

Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie zaprasza do udziału w zajęciach:

  • pełnoletnie osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
  • ze wskazaniem w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności udziału w terapii zajęciowej.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie

Wzruszenie i emocje towarzyszyły spotkaniu społeczności naszego Stowarzyszenia z Panią Joanną Janocha, która po blisko 30 latach pracy zawodowej w Ośrodku Rehabilitacyjno-edukacyjno-Wychowawczym w Krośnie przechodzi na zasłużoną emeryturę. Pani Dyrektor jest w naszym Kole od samego początku – od 40 lat angażuje się społecznie w działalność PSONI. Była w gronie założycieli Stowarzyszenia, a następnie członkiem Zarządu Koła, Prezesem Zarządu Głównego PSONI, a nieprzerwalnie od 1991 r. jest również Elektorem Koła.

W ramach projektu wykonano remont łazienek, częściowy remont schodów, wymianę drzwi wejściowych oraz remont pracowni małej gastronomii z zapleczem technicznym i jadalni. Bardzo się z tego cieszymy, bo w znaczący sposób poprawiły się warunki rehabilitacji i terapii uczestników zajęć.

Projekt był współfinansowany ze środków PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu "Wyrównywanie różnic między regionami III"

Od wielu lat prowadzimy Kampanie informacyjne na rzecz 1,5 % podatku przy dużym zaangażowaniu Członków, Pracowników i Przyjaciół PSONI. W tym roku również, poza przekazaniem 1,5 % na rzecz PSONI Koło w Krośnie do którego gorąco zachęcamy, prosimy Państwa o przyłączenie się do naszej kampanii 1,5%

 

Szerzej o prowadzonej kampanii i możliwościach wsparcia piszemy w materiale › https://www.psonikrosno.org.pl/kampania-1-5-procent-podatku-wsparcie-dla-psoni-kolo-w-krosnie-2023.html

 

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym materiałem.

 

 

 

Przez dwa dni mieliśmy przyjemność gościć Pana Piotra Przytockiego Prezydenta Miasta Krosna i Panią Annę Dziadosz Zastępcę Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w naszych placówkach i zakładach aktywności zawodowej. To były bardzo owocne dwa dni, Goście mogli zobaczyć jak pracujemy, porozmawiać z uczestnikami zajęć i pracownikami, poznać poszczególne gałęzie działalności ZAZ-ów. Jednym słowem zobaczyć system wsparcia który PSONI utworzyło, umacnia i rozwija. Bardzo serdecznie dziękujemy i już dzisiaj zapraszamy na kolejną wizytę.

Podziękowanie dla Zurich Insurance Poland