Wydarzenia i aktualności

 

Zbiórka jest odpowiedzią na najpilniejsze potrzeby osób trafiających do punktu recepcyjnego na stacji kolejowej w Przemyślu i tam trafią wszystkie zebrane rzeczy.

 

Od tego roku osoby pobierające niskie emerytury EWK są uprawnione do otrzymania świadczenia wyrównawczego podwyższającego ich emerytury do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby, które złożą wniosek do ZUS o przyznanie świadczenia wyrównawczego do 28 lutego 2022 r. otrzymają wyrównanie świadczeń od 1 stycznia br., natomiast rozpatrzenie wniosków nastąpi do 31 marca br.

 

Do pobrania wniosek do ZUS [pdf]

Siłownia plenerowa

Zakończyliśmy realizację I etapu budowy strefy sportowo - rehabilitacyjnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie, obejmującego zakup i montaż czterech urządzeń siłowni plenerowej. Zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej tj. wioślarz, wahadło + twister, orbitrek, prasa nożna zostały tak dobrane, by w jak największym stopniu przyczyniać się do poprawy kondycji fizycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzyjać powrotowi do sprawności po przebytym COVID - 19. Z niecierpliwością czekamy na II etap - utworzenie terenu do gier zespołowych.

Zadanie sfinansowano z funduszu prewencyjnego PZU SA w ramach umowy Nr PTM 1468/2021/PZU/10/Kraków z dnia 25.11.2021 r.

1 procent podatku dla PSONI Kolo w Krośnie

Od wielu lat prowadzimy Kampanie informacyjne na rzecz 1% podatku przy dużym zaangażowaniu Członków i Przyjaciół PSONI. W tym roku również, poza przekazaniem 1% na rzecz PSONI Koło w Krośnie do którego gorąco zachęcamy, prosimy Państwa o przyłączenie się do naszej kampanii 1%.

Wykaz gmin z terenu powiatu krośnieńskiego realizujących w roku 2022 program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" i "Opieka wytchnieniowa".