Wydarzenia i aktualności

 

Prosimy o włączenie się do ogólnopolskich działań i podpisanie petycji dotyczącej zwiększenia środków na finansowanie środowiskowych domów samopomocy. ŚDS-y są ważnym ogniwem wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, niestety wciąż finansowanie tych placówek jest niewystarczające. Liczy się każdy głos i udostępnienie petycji.

Petycja znajduje się pod adresem: www.petycjeonline.com

 

Zarząd PSONI Koło w Krośnie informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 11 Zgromadzenia Elektorów Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z dnia 17.06.2023 r. składka członkowska od dnia 1 stycznia 2024 r. wynosi 15 zł miesięcznie, tj. 180 zł rocznie.
Wysokość składki członkowskiej dla współmałżonka będącego członkiem Stowarzyszenia - 18 zł rocznie.

 

Składki członkowskie należy wpłacać przelewem na konto:

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Krośnie
Nr konta: 18 1240 2311 1111 0000 3881 0611
Tytuł wpłaty: składka członkowska za 2024 rok, Imię i Nazwisko

lub osobiście w księgowości PSONI Koło w Krośnie (budynek OREW).

Od 1 stycznia 2024 r. dorosłe osoby z niepełnosprawnością, które w dużym stopniu są zależne od wsparcia innych, mogą wnioskować o świadczenie wspierające. To nowy rodzaj świadczenia, które jest skierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. Ma ono częściowo pokryć wydatki wynikające z jej szczególnych potrzeb. W zależności od ilości potrzebnego wsparcia, zróżnicowana będzie kwota świadczenia powiązana z kwotą renty socjalnej. Jednak nie zastąpi ono tej renty, a będzie wypłacane uprawnionym równolegle z nią.

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacją ZUS dot. ubiegania się o świadczenie wspierające:

Świadczenie wspierające - informacja › do pobrania [pdf]

Gdzie złożyć wniosek › do pobrania [pdf]

Jury konkursowe już w grudniu oceniło 33 prace spełniające wymogi regulaminu i wyłoniło zwycięzcę konkursu, ale dopiero dzisiaj udało się spotkać z twórcami i wręczyć pamiątkowe dyplomy oraz nagrody dla zwycięzców.