Wydarzenia i aktualności

 

W dniu 6 lipca 2022 r. Zarząd PSONI Koło w Krośnie zawarł umowę z Powiatem Krośnieńskim na realizację zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez powiat, obejmującego rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy. W ramach dotacji celowej zostanie zrealizowane zadanie remontowe w Środowiskowym Domu Samopomocy w Potoku obejmujące remont łazienek, z których korzystają uczestnicy zajęć.

 

plakat

Miasto Krosno zaprasza do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Mieszkańcy Krosna mogą uzyskać profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim.

 

Niedopłatna pomoc prawna Krosno

Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach o podatku dochodowym od osób prawnych, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie udostępnia do wglądu informację o darowiznach w roku podatkowym 2021.

 

Informacja publiczna o otrzymanych darowiznach za rok 2021

DO POBRANIA [pdf]

Wspaniale było się w końcu spotkać. Pracowaliśmy jak zawsze - powitaliśmy nowych członków, przyjęliśmy sprawozdania z działalności Koła w roku 2021, rozmawialiśmy o planach na przyszłość, o potrzebach osób z niepełnosprawnością i możliwościach ich zaspokojenia przez Koło.

Damy radę bo jesteśmy silni sobą a #PSONImaMOC.

Dziękujemy OREW Krosno oraz ZAZ Nr 1 i ZAZ 2 za pomoc w zorganizowania Zebrania.

PSONI Koło w Krośnie przystąpiło do pilotażu Standardów funkcjonowania WTZ w ramach projektu "Aktywni Niepełnosprawni - narzędzia wsparcia osób niepełnosprawnych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z elementów pilotażu było szkolenie Rodziców uczestników zajęć WTZ PSONI Koło w Krośnie. Szkolenie prowadził Pan mecenas Grzegorz Jaroszczyk, który dostarczył rodzicom dużo wiedzy z zakresu zabezpieczenia przyszłości ich dorosłych dzieci z niepełnosprawnością.

Projekt realizowany jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dwoma partnerami społecznymi: Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi.

 

Szczegóły projektu: Aktywni Niepełnosprawni